Hotline: 0775167449 - 0929611275

[tintuc]

BĂNG NGC THY TO  Mã não rêu hay Moss Agate ) 

Mã não rêu là gì ?

Tên gi ca mã não rêu bt ngun t tiếng Hy Lp c Ahates – có nghĩa là “hnh phúc”. Là dng biến th ca chalcedon th mn mà đc trưng là có màu phân lp. Nhng lp màu có dng đng tâm hoc di.
Đá mã não rêu là biu tượng ca sc khe, s hưng thnh và trường th, có năng lượng mnh nht trong các loại đá mã não,  giúp cân bng cm xúc, bình an và vui v
( đá mã não rêu - băng ngọc thủy tảo )
( đá mã não rêu - băng ngọc thủy tảo )

Chúng có kh năng hp th nhng năng lượng có h xung năng lượng bo tr cho ch nhân khi tai ương. Đây là lođá ca s sung túc, phú quý. Khi s dng làđ trang sc, đá mã nãđược tin tưởng rng s mang li sc kho, tình bn và s may mn cho con người.
Được biếđến như lá bùa h mnh ca chòm sao Kim Ngưu và Song Tlà mt trong nhng viêđá hoàng đo cho tt c nhng người sinh ra dưới du hiu ca Gemini, (t ngày 21 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6), đc bit là khi mùa hè đang đến gn. Gemini được công nhn là biu tượng ca Inventor, và nó xut hin cnh nhau trong bu tri. Nó được kết ni trc tiếp vi sao Thy.
Nhng người sinh ra dưới biu tượng này có th cm nhn c hai mt ca mt vđ. Chúng có tính đàn hi, và có th đi cùng vi dòng chy, và có th năng đng, tán tnh, hoc hi hp, và hi hp, tùy thuc vào s thiết lp ca chúng.Tác dụng của đá mã não rêu

Không ch có tác dng làđp và phong thủy, đeo trang sức mã não còn có tác dng cha bênh. Đá Agate giúp tăng cường nhng năng lượng tin trong cơ th, giúđiu tr bnh ho lây ngày. T xa xưa, người ta tin rng đá mã não làm gim cơn co git, chng li s xâm nhp ca vi khun, và có tác dng tđi vi d dày. Chúng có kh năng trung hòđ axit trong dch d giày, gim cơđau.
Nhng viêđá mã não màu xanh da tri có tác dng tt cho tuyến giáp, nên rt tt cho h hô hp và h tiêu hóa và mt phn gan và mt. Chúng cũng có tác dng không nh đi vi h tun hoàn giúđiu tr ri lon ni tiết.
vòng đeo tay đá mã não
Đá Agate giúp tăng cường nhng năng lượng tin trong cơ thBăng ngọc thủy tảo và luân xa tim

Là đá mang li s phc hi, Mã não rêu rt hích cho nhng người tri qua t khó khăn trong cuc sng, tuyt vng, và mt cân bng nãđ tìm li k vng và tin tưởng. Mã não rêu thường kết ni vi Chakra tim, nm gđim gia ca xương c. Nó kim soát giao din ca chúng ta vi thế gii bên ngoài, và qun lý nhng gì chúng ta gi và nhng gì chúng ta thách thc.
Ngoài ra, nó cung cp cho ta kh năng cân bng tr thành chính bn thân ta trong môi trường. Mt khi chakra tim không hoàn toàn cân bng, bn có th cm thy b kim soát trong các mi quan h, và tr nên quyếđoán t li nh nht. Bn có th cm thy rt khe mnh, và thy mình có phng cm xúc mnh m không thích đáng
Băng ngọc thủy tảo thường m ra nhng mi liên h vi thiên nhiên và tinh thn. Nó cũng nhc nh chúng ta rng thế gii là mt sinh vt sng, v th cht và đđc. Tinh th màu lục này s dng sc mnh ca màu xanh. Nó cũng được xem như là mkhoáng vt phát trin như có mt phương tin mnh m t năng lượng sinh ra ca thế gii sinh, tăng trưởng và hình thành.
Xem thêm :Những điều cần biết khi đeo trang sức Mã Não
 [/tintuc]