Hotline: 0775167449 - 0929611275


kính mo lồi nguyên bản
kính mo lồi nguyên bản

[giaban]4.750.000[/giaban] [tomtat]Giá gốc: 6.250.000 VNĐ
Giá bán: 4.750.000 VNĐ
Tình trạng: nguyên bản, trầy nhẹ theo năm tháng
[/tomtat] [mota]

đồng hồ vai bò của Đức, hiệu Wunner - Kim Hải Jewelry

5 gông 5 búa cho âm thanh ngân và trầm ấm. Chuông điểm mỗi 15 phút, đánh bản westminster. Kích thước dạng hàng khủng dài 77 cao 25 cm .Kính mo lồi nguyên bản , mặt số nổi bằng kim loại .Vỏ gỗ đẹp không nứt vỡ , chỉ có vài vết trầy nhẹ theo năm tháng ,kiểu dáng hài hòa , tinh tế đậm chất cổ điển
đồng hồ vai bò của Đức
đồng hồ vai bò của Đức

chiều cao 25 cm
chiều cao 25 cm

chiều ngang 77 cm
chiều ngang 77 cm

5 gông 5 búa cho âm thanh ngân và trầm ấm
5 gông 5 búa cho âm thanh ngân và trầm ấm
vỏ gỗ đẹp không nứt vỡ
vỏ gỗ đẹp không nứt vỡ
 [/mota]